גאודה

סוג החלב

בקר

משקל

משקל גלגל: כ- 4 ק”ג (שקיל)

משקל מאגדת משולשים: כ-2 ק”ג (שקיל)

גרם
קוד פריט

70907

71010

כשרות

משולש – רבנות בת-ים

גלגל – בד”צ בית יוסף

גאודה 30%

גבינה הולנדית קשה מחלב בקר

סוג החלב

בקר

משקל

משקל גלגל: כ- 4 ק”ג (שקיל)

משקל מאגדת משולשים: כ-2 ק”ג (שקיל)

קוד פריט

70907

71010

כשרות

משולש – רבנות בת-ים

גלגל – בד”צ בית יוסף